อนุทิน 152782 - พัชราพร สุขศรี

18มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการส่งออกของมะพร้าวและวิธีการคัดเลือกแต่ละลูกที่สามารถส่งออกได้และส่งออกไม่ได้

เขียน 20 Jun 2017 @ 14:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)