อนุทิน 152780 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๔๐๑ |

"วิชาแรก"

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้เข้าสอนเป็นครั้งแรกของภาคเรียน
เอกพลศึกษา ปี ๑ จำนวน ๒๗ คน

เล่าเรื่องเบื้องต้นไป ๑ ชั่วโมงกว่า ๆ
เตรียม e-mail, Classstart, Resume และการดูงานหนังสือ

เขียน 20 Jun 2017 @ 14:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #สอนความเห็น (0)