อนุทิน 152776 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12.00น. ช่วยผู้ใหญ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

เขียน 20 Jun 2017 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)