อนุทิน 152772 - แคทรียา นาคอาจ

18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 08.30-12.00น. ช่วยผู้ใหญ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้


เขียน 20 Jun 2017 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)