อนุทิน 152764 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 16:00-17:40น. ปลูกต้นกล้วยในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 19 Jun 2017 @ 23:08 () แก้ไข 19 Jun 2017 @ 23:10, ()


ความเห็น (0)