อนุทิน 152751 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  ติดต่อ

  • 19 มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

เรียนรู้วิธีการเผาถ่านจากกะลา ให้เป็นถ่าน การใช้ไม้ ศึกษาระยะเวลาต่างๆ ให้เปนถ่าน โดยสมบูรณ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)