อนุทิน 152750 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

ตอนเช้าทำดอกไม้จัน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอนบ่ายเข้าเวณเดินหนังสือ ตรวจหนังสือที่ไปส่งตามฝ่ายความเห็น (0)