อนุทิน 152749 - จุฑามาศ

จุฑามาศ

ตอนเช้าทำดอกไม้จัน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอนบ่ายเข้าเวณเดินหนังสือ ตรวจหนังสือที่ไปส่งตามฝ่ายความเห็น (0)