อนุทิน 152745 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

19 มิถุนายน 2560

09.05-14.25น. วาดแผนที่รอบในของชุมชนสงวนคำ (เนื่องจากวันนี้พี่เลี้ยงไม่มาจึงช่วยพี่ที่ทำงานถ่ายเอกสารเล็กๆน้อย)

15.18-16.40น. จัดดอกไม้จันทน์เข้าถุงเรียงเข้าลังความเห็น (0)