อนุทิน 152743 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

17/06/60

ลงไปเยี่ยมเด็กที่ป่วยทางด้านสมองตั้งแต่เกิดและมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องเด็กไปรบกวนคนในระแวกนั้นนางสาวพัสตราภรณ์ ชูพลายความเห็น (0)