อนุทิน 152727 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 8:30-1700 ได้ทำโครงการของผูใหญ่บ้านโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร

เขียน 18 Jun 2017 @ 22:45 () แก้ไข 19 Jun 2017 @ 11:42, ()


ความเห็น (0)