อนุทิน 152725 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 10:00-12:00น. อาจารย์แตนได้มานิเทศครั้งที่1

เขียน 18 Jun 2017 @ 22:34 () แก้ไข 18 Jun 2017 @ 22:43, ()


ความเห็น (0)