อนุทิน 152722 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 16 มิถุนายน 2560


อาจารย์ได้ให้คำแนะนำวิธีต่างๆในการทำโครงการ


เวลา 10.00-13.00น. อาจารย์เข้ามาปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1

เขียน 18 Jun 2017 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)