อนุทิน 152717 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

21. วันที่18มิถุนายน2560

ได้ลงไปดูวิธีทำมะพร้าวในขบวนการต่างๆส่งออกไปต่างประเทศและ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เขียน 18 Jun 2017 @ 20:46 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)