อนุทิน 152709 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 17มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
  • ดูผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อปของชุมชนแต่ล่ะสินค้า และได้ชิม ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม
เขียน 18 Jun 2017 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)