อนุทิน 152708 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 10.00 - 12.00 น. อาจารย์ภรสรัญได้นิเทศครั้งที่ 1

เขียน 18 Jun 2017 @ 20:16 () แก้ไข 02 Jul 2017 @ 11:47, ()


ความเห็น (0)