อนุทิน 152703 - แคทรียา นาคอาจ

16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

เวลา 10:00-12:00น. อาจารย์แตได้มานิเทศครั้งที่1

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


เขียน 18 Jun 2017 @ 18:48 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)