อนุทิน 152698 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 10:00-12:00น. อาจารย์แตได้มานิเทศครั้งที่1.

เขียน 18 Jun 2017 @ 16:57 ()


ความเห็น (0)