อนุทิน 152697 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา09.00น.-18:00น.เรียบเรียงเอกสาร และเข้ารูปเล่มรายงาน ตรวจเช็คงานทั้งหมด และจัดเตรียมสถานที่

เขียน 18 Jun 2017 @ 16:52 () แก้ไข 18 Jun 2017 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)