อนุทิน 152684 - พัชราพร สุขศรี

16มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสะพานดำและท่านประยูร วิสุทธิไพศาลประธานวิสาหกิจชุมชนท่านได้แนะนำการทำเกรษตรซึ่งหมู่บ้านนั่นมีแต่เกษตรกรการปลูกผักและผลไม้ที่สามารถต่อยอดได้จากการส่งท้องตลาดและต่างประเทศนั้น

เขียน 17 Jun 2017 @ 23:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)