อนุทิน 152683 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

ในตอนเช้าจะทำดอกไม้จัน

ตอนบ่ายได้ไปอยู่เวณลานกีฬา

เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของการเรียนรู้ตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ความเห็น (0)