อนุทิน 152682 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในตอนเช้าจะทำดอกไม้จัน

ตอนบ่ายได้ไปอยู่เวณลานกีฬา

เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของการเรียนรู้ตามที่พี่เลี้ยงมอบหมายให้ความเห็น (0)