อนุทิน 152669 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 10:00-12:00น. อาจารย์ ภรสรัญ แก่นทอง ได้มานิเทศครั้งที่1


เขียน 17 Jun 2017 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)