อนุทิน 152667 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 9:00-18:00น.เรียบเรียงเอกสาร และเข้ารูปเล่มรายงาน ตรวจเช็คงานทั้งหมด และจัดเตรียมสถานที่


เขียน 17 Jun 2017 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)