อนุทิน 152666 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์ที่อบต.หินกอง
เขียน 17 Jun 2017 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)