อนุทิน 152665 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเเละเสนอเเนะการระบายน้ำท้วใการเเก้ปัญหาการสร้างท่อระบายน้ำร่วมกับหัวฝ่ายพัฒนาชุมชนความเห็น (0)