อนุทิน 152664 - สัมฤทธิ์

  • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา10.00-12.30น. อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง มานิเทศครั้งที่ 1
  • เขียน 17 Jun 2017 @ 10:49 ()


    ความเห็น (0)