อนุทิน 152658 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

16 มิถุนายน 2560

09.00น.-12.10น. ลงพื้นที่ชุมชนเปรมปรีดิ์หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โยธาเจรจากับชาวบ้านเรื่องการทำถนนใหม่ เนื่องจากชุมชนเปรมปรีดิ์เป็นชุมชนที่ต่ำมากเวลาน้ำมาน้ำจะท่วมขัง มีท่อแต่ท่อไม่ระบายออกจึงท่วมอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน จึงร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวคือวางท่อใหญ่ขึ้น และปรับพื้นถนน

13.40-16.25น. จัดดอกไม้จันทน์ใส่ถุงจำนวน 1,000 ดอกความเห็น (0)