อนุทิน 152653 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

15/06/60

หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำ

ศึกษาวิธีแปรรูปฟักข้าว มาเป็นสบู่ฟักข้าว

เขียน 16 Jun 2017 @ 21:27 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)