อนุทิน 152643 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 16มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

เข้าอบรมเกี่ยวกับวิสหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป กับท่านประยูร ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

เขียน 16 Jun 2017 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)