อนุทิน 152642 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 15มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
  • เลือกประเด็นหัวข้อที่จะจัดทำโครงการ และเข้าไปดูการทำสบู่จากฟักข้าว จากกลุ่มสตรี
เขียน 16 Jun 2017 @ 20:35 ()


ความเห็น (0)