อนุทิน 152636 - ต้นโมกข์

to be disappointed = ผิดหวัง

1. to be disappointed by = คนทำให้ผิดหวัง หรือผิดหวัง

เพราะคน

2. to be disappointed in = ใช้กับคนหรือสิ่งของที่มีความ

สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง

จากครูพี่แพท

เขียน 16 Jun 2017 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)