อนุทิน 152634 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์ที่อบต.หินกอง

เขียน 16 Jun 2017 @ 15:41 () แก้ไข 18 Jun 2017 @ 22:54, ()


ความเห็น (0)