อนุทิน 152632 - สัมฤทธิ์

  • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-17.00น.ร่วมทำดอกไม้จันทร์ ที่ อบต.หินกอง
  • เขียน 16 Jun 2017 @ 15:02 ()


    ความเห็น (0)