อนุทิน 152631 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

7:00-8:30น. เดินทางจากสำนักงานเขตหนองเขตไปโรงแรมปรินซ์พาเลช

8:30-16:30น. ไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันแบะแก้ไขปัญญายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหากรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯเอาชนะเสพติดที่โรงแรมปรินซ์พาเลชกับพี่ทิพย์ (พี่เลี้ยง)

ความเห็น (0)