อนุทิน 152627 - แคทรียา นาคอาจ

15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-21.20น.แบ่งงานกันทำจากที่ค้างเหลือให้เสร็จตามหน้าที่


เขียน 16 Jun 2017 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)