อนุทิน 152625 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

• 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00 น. -21.20น. ทำงานที่ค้างจากที่เหลือให้เสร็จ และรวบรวมงานโดยแบ่งกันทำตามหน้าที่


เขียน 16 Jun 2017 @ 09:16 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 09:17, ()


ความเห็น (0)