อนุทิน 152612 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

• 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 8:30-12:00น. ได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์


เวลา 13:30-16:20น. ได้ทำปฏิทินชุมชน

เขียน 15 Jun 2017 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)