อนุทิน 152611 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

15 มิถุนายน 2560

07.00น. ออกจากสำนักงานเขตหนองแขมไปโรงแรม Prince Palace Hotel

08.20-16.30น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมหากรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด
ความเห็น (0)