อนุทิน 1526 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • เรื่องที่จะเชิญ ดร.นิตยา สรุปว่ายกเลิก เพราะคนเรียนไม่พร้อม
  • เรื่องการจัดกิจกรรมวิธีสร้างความสุขผ่านแล้ว ทีมเตรียมงานพร้อมแล้ว กลุ่มเป้าหมาย รวม 18 คน จากเวชกรรมสังคมทั้งกลุ่มงาน จิตเวช 1 เวชระเบียน 1 และ สวัสดิการสังคม 1
  • เรื่องการตามจ่ายหนี้ค้างการจัดอบรมผ่านแล้ว เรื่องหลักฐานเพื่อส่งการเงิน รอให้เจ้าหนี้มาเซ้นชื่อ แจ้งเจ้าหนี้เรื่องการทำหลักฐานเบิกใหม่ให้แล้ว รับรู้และขอสำเนาไปตามรับเงินเอง  บอกไว้ว่าใบเสร็จเป็นไปตามหลักฐานที่ระบุไว้
  • กำหนดหัวเรื่องที่จะคุยให้แพทย์ใหม่ทราบเรื่องการเตรียมตัวทำงานและข้อมูลจำเป็นในการทำงาน list แล้วกับนก มีหลายเรื่อง ไม่รู้พรุ่งนี้จะพูดหมดมั๊ย
เขียน 22 Apr 2008 @ 22:11 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 22:24, ()


ความเห็น (0)