อนุทิน 152598 - วัชรพล นักคุ่ย

11/06/60

ทำโครงสร้างองค์กรของชุมชนสะพาน แต่ล่ะตำแหน่งแต่ล่ะบุคคล จากการไปเก็บข้อมูลองค์ชุมชน.....

เขียน 15 Jun 2017 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)