อนุทิน 152590 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

9.00น.-17.00น.ลงพื้นทีสำรวจชุมชนเเละแจกเบี้ยฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยติดเตียงความเห็น (0)