อนุทิน 152588 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สวนจำปีพันไร่ เขตหนองแขม

ได้ไป เรียนรู้สวนจำปีพันไรและก็ สิ่นค้าOT

พร้อมกับหัวหน้าประกอบการสิ่นค้าเขตหนองแขม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เวลา09:00-13:00 น.

และได้กับมาที่สำนักงานเขตทำกิจกรรมกีฬาสีสำนักงานเขต เวลา14:00-17:00น.ความเห็น (0)