อนุทิน 152587 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00 น. - 17.00 น. ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์ที่อบต.หินกอง

เขียน 14 Jun 2017 @ 20:40 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 09:32, ()


ความเห็น (0)