อนุทิน 152586 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

เข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกัน กับชาวบ้านสะพานดำ ที่ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


เขียน 14 Jun 2017 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)