อนุทิน 152579 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

17. วันที่14มิถุนายน2560

ได้ไปดูนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรสารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยสำนักงานใหญ่

เขียน 14 Jun 2017 @ 19:23 ()


ความเห็น (0)