อนุทิน 152578 - กฤตเมธ ฟักเขียว

14/06/60

เดินทางไปดูนิทรรศการกับชุมชนหมู่ที่11สะพานดำได้เดินทางไปสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศได้ที่จ.นนทบุรี การอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างสันติภาพ...

เขียน 14 Jun 2017 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)