อนุทิน 152577 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 14มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
  • เดินทางไปดูนิทรรศการกับชุมชนหมู่ที่11สะพานดำได้เดินทางไปสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศได้ที่จ.นนทบุรี การอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างสันติภาพ
เขียน 14 Jun 2017 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)