อนุทิน 152575 - ต้นโมกข์

คำส่วนใหญ่ที่สะกดคำเหมือนๆกัน แต่หน้าที่ของคำต่างกัน

คำหนึ่งทำหน้าที่เป็นคำนาม อีกคำหนึ่งทำหน้าที่เป็นกริยา

โดยมากแล้ว คำที่เน้าพยางค์หลังจะเป็นกริยา แต่คำที่เน้า

พยางค์หน้า จะเป็นคำนาม เช่น

record หากคำนี้อ่านว่า ริ คอร์ด เน้นตรงพยางค์หลังจะเป็นคำ

กริยา ที่แปลว่า บันทึก

แต่หากคำนี้อ่านว่า เร็ค เขิด เน้นที่พยาบค์หน้า คำนี้จะเป็นคำ

นาม แปลว่า สถิติ แผ่นเสียง ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้

จาก Kandowriting

เขียน 14 Jun 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)