อนุทิน 152572 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน12:00น. ได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์

เวลา 13:30-16:20น.ได้ทำงานที่หัวหน้ากลุ่มมอบหมาย

เขียน 14 Jun 2017 @ 13:22 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 13:28, ()


ความเห็น (0)